“ I´ve seen a look in dogs´ eyes , a quickly vanishing look of amazed contempt,

and I am convinced that basically dogs think humans are nuts.“


“ Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání a jsem přesvědčen,

že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni“

= John Steinback =